Sociale contacten en integratie in de buurt. 
Doordat de bewoners zijn vrijgesteld van werkplicht en een zinvolle dagindeling aan huis ontvangen, vinden wij het belangrijk dat ze niet in een sociaal isolement raken. Hiervoor heeft stichting Happiness  manieren bedacht om onze bewoners in contact te laten komen met de mensen in de directe omgeving. Hierdoor wordt ook een drempel weggenomen voor mensen uit de buurt zodat ze zich makkelijker kunnen aanmelden om onze bewoners op vrijwillige basis  te komen ondersteunen in de zelfredzaamheid van hun dagelijkse leven en vriendschappen op te bouwen. 
Met specifieke kwaliteiten die een bewoner heeft is het mogelijk om op vrijwillige basis een passende dienst aan te bieden aan een bedrijf, ondernemer, school of vereniging  in de directe omgeving. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om met hun klanten, de bewoners uit de buurt, in contact te treden en elkaar beter te leren kennen.  Dat geeft onze bewoners het goede gevoel “erbij te horen” in onze samenleving en zij zullen trots zijn omdat zij ook een steentje kunnen bijdragen.  Zeker zo belangrijk is de integratie en acceptatie in de samenleving omdat ze er nu eenmaal deel van uit maken.
Voor de ondersteuning van dit idee hebben wij contact gelegd met diverse ondernemers, verenigingen en scholen in de omgeving.
Samen met de bedrijven die benaderd zijn door ons, hebben we een aantal ideeën en mogelijkheden bedacht die in een later stadium nog afgestemd worden op de individuele kwaliteiten van de bewoners en natuurlijk samen nog verder uitgediept moeten worden. Zij zijn bereid om op een ongedwongen manier onze bewoners een kans te geven hun zelfstandigheid te laten ervaren en vergroten door mee te helpen en hun klanten te kunnen ontmoeten. 
De zoektocht naar ondernemers om dit project te ondersteunen heeft al vruchten afgeworpen, verschillende mensen uit de omgeving hebben zich aangeboden om op vrijwillige basis ondersteuning en begeleiding te bieden aan de toekomstige bewoners!
Ondernemers die zich inmiddels hiertoe bereid hebben verklaard zijn: 

In Montfort:
⦁ Supermarkt Emté Montfort
⦁ Bakkerij Mans
⦁ Kapperszaak Marpé
⦁ Aquasilver V.O.F.
⦁ Har Gootzen (Doe het zelf winkel)
⦁ V.O,F, Mooren

Wij hopen hier op korte termijn bedrijven, verenigingen, clubs, de basisschool en andere instellingen uit Maria-Hoop te kunnen plaatsen.
Mocht u geïnteresseerd zijn samen te kijken voor mogelijkheden dan horen wij dit heel erg graag! Genoemde bedrijven staan erg positief tegenover het initiatief en zijn bereid mee te denken en eigen ideeën en mogelijkheden aan te dragen. 
Ze zijn er duidelijk op gewezen dat het project niet als een last moet worden ervaren maar juist als een luchtig, kortdurend en gezellig samenzijn met een bewoner op een moment dat het voor de ondernemer ook uitkomt. 
Natuurlijk zal iedere activiteit van een bewoner in samenspraak, goedkeuring en onder begeleiding gebeuren met tussentijdse evaluaties en waar nodig aangepast worden.
Ouderen mensen
Wij willen ons ook richten op (eenzame) ouderen mensen en hen benaderen met de vraag of zij behoefte hebben aan sociaal contact en open staan voor een gezellig bezoekje, workshops (zoals bloemschikken of schilderen) , een spelletje te komen doen.
Gemeente Echt-Susteren gaat samen met de Stichting kijken naar mogelijkheden in het dorp/ buurthuis. Daarnaast zal middels een periodieke nieuwsbrief Stichting Happiness de mensen op de hoogte brengen van de activiteiten waar ze zich voor kunnen inschrijven. 
We hopen dat dit project een start kan maken en daarna ook de kans krijgt om verder te ontwikkelen. Er zijn zoveel mooie, gemakkelijk uitvoerbare ideeën te bedenken waarmee wij de wereld een beetje meer kleur kunnen geven. 
Sociale contacten en integratie in de buurt.