Zorg

De zorgverlening en begeleiding die iedere bewoner nodig heeft zal door vaste zorgverleners, individueel en in groepsverband aangeboden worden en volgens de visie van stichting Happiness met veel liefde, geduld, begrip en respect voor elkaar.

De persoonlijke zorg behoefte en wensen van iedere bewoner zullen samen met zijn of haar ouders of vertegenwoordigers in kaart gebracht worden. Iedere bewoner krijgt een zorgverlener als persoonlijk begeleider die de belangen van de bewoner zal vertegenwoordigen en er op zal toezien dat alle gemaakte afspraken zullen worden nagekomen. Dit zorgplan zal periodiek en indien nodig tussentijds besproken en aangepast worden. 

Stichting Happiness wil met de ouders en gezinsleden van de bewoners een goed contact onderhouden. Dit omdat zij de belangrijkste personen in hun leven zijn en alleen maar het beste voor hun willen. Stichting Happiness vind het ook heel belangrijk dat de zorgverleners onder hele goede werkomstandigheden hun werk met passie kunnen uitvoeren.Wij willen geen werkdruk op de werkvloer en voldoende personeel zodat de bewoners de aandacht en zorg zullen krijgen die wij allemaal voor hun wensen.

24 uur per dag zorg en begeleiding

Overdag zullen erbij aanwezigheid van 8 bewoners twee zorgverleners aanwezig zijn zodat het ook mogelijk is om individuele aandacht te geven of de groep te splitsen met activiteiten. Er zal altijd 's nachts een zorgverlener voor de slaapdienst aanwezig zijn. Stagiaires en vrijwilligers zullen een rijke aanvulling zijn op dit geheel.