Doelgroep

In de zorgwoning is plaats voor maximaal 8 bewoners met een verstandelijke of meervoudige beperking. Onze doelgroep betreft mensen die niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren. Met andere woorden, deze mensen hebben ondersteuning nodig bij de verzorging, zingeving, kwaliteit van het dagelijks leven en sociale participatie. Zij hebben hierdoor 24 uur per dag zorg en begeleiding nodig in een veilige leefomgeving en zijn vrijwel altijd vrijgesteld van werkplicht. Door de ondersteuningsbehoefte van deze mensen heeft het zorgkantoor een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie toegekend 

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) regelt zorg en begeleiding voor mensen met een langdurige beperking. Als er een WLZ toekenning gegeven wordt door het zorgkantoor is er ook vastgesteld wat de hoofd-beperking is, voor onze doelgroep. Meestal is dit verstandelijk gehandicapt (VG) 

De zorgzwaartepakketten (ZZP) die bij onze doelgroep horen zijn de ZZP. Dat betekent dat iemand die bij ons wil komen wonen met 24 uur zorg, een toekenning beschikking heeft met WLZ- VG . Met een WLZ toekenning kan de persoon kiezen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB vorm). Met een PGB kan men zelf kiezen door wie de zorg en begeleiding gegeven zal gaan worden.

VG klasse 3 staat voor "wonen met begeleiding en verzorging".
VG klasse 4 staat voor "wonen met begeleiding en intensieve verzorging".
VG klasse 5 staat voor "wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging".
VG klasse 6 staat voor "wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging en lichte gedragsregulering".

Daarnaast krijgen ze veelal een Wajong uitkering om van te kunnen leven.