Visie

Stichting Happiness

Stichting Happiness wil voor de bewoners een duurzame, levensloop bestendig en aangepaste woning realiseren waar huiselijkheid, warmte en sfeer voorop staan. Daarnaast bieden we een zinvolle invulling van de dag waarbij regelmaat en rust afgewisseld worden met nieuwe ervaringen en/of uitdagingen. Deze zullen zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden. De zorg, begeleiding en ondersteuning die hierbij nodig is zal op een holistische wijze verleend worden en is 24 uur per dag aanwezig. Het holistisch verlenen van zorg houdt in dat het gevoelsleven, het geestelijke, sociale en lichamelijke aspect van de persoon centraal zal staan. Daarbij zal continu naar een goede balans gezocht worden zodat de heelheid bij de personen maar ook in de groep blijft bestaan. Deze zorg willen wij bieden in een geborgen, veilige, warme, natuurrijke en huiselijke omgeving; gewoon in een woonwijk, met alle mogelijkheden om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden. Ons streven is dat de bewoners, ondanks hun beperkingen kunnen participeren en integreren in de samenleving van Maria Hoop en omgeving. Hierbij houden we rekening met de individuele beperkingen, behoeften, kwaliteiten en zelfstandigheid van iedere bewoner. De stichting wil de nadruk leggen op de positieve kwaliteiten van iedere bewoner en daarbij de zelfredzaamheid en het zelfstandig vermogen stimuleren en waar mogelijk verder proberen te laten ontwikkelen en tot bloei komen. Onze grote wens is om maximaal acht bewoners een heel gelukkig en sociaal leven te kunnen bieden, waarbij ze zichzelf kunnen zijn, begrepen worden en waar ze de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Dat lukt volgens ons het beste door een eigen vertrouwde woonplek te bieden waarbij ouders, familie en vrienden natuurlijk niet weg te denken zijn.